Kaj je endokanabinoidni sistem Komentirajte

in  kakšno vlogo ima v našem telesu?!
 
Vse od odkritja enkonanabinoidnega sistema, predstavlja konoplja enega najbolj zanimivih razvojev v moderni medicini. Raziskave o učinkih marihuane so neposredno privedle do odkritja predhodno neznanega biokemičnega komunikacijskega sistema v človeškem telesu, Endokanabinoidnega sistema, ki igra ključno vlogo pri uravnavanju naše fiziologije, razpoloženja in vsakodnevnih izkušenj.
 
Znanstveno dejstvo je, da lahko kanabinoidi in druge sestavine konoplje, vplivajo na mnoge fiziološke procese v človeških možganih in telesu. Kanabinoidi so kemične spojine v konoplji, ki sprožijo kanabinoidne (in druge) receptorje. Zaenkrat je bilo v konoplji, ugotovljenih več kot 100 različnih kanabinoidov, od katerih sta najbolj proučevana in raziskana, tetrahidrokanabinol (THC) in kanabidiol (CBD).
 
Poleg kanabinoidov, ki jih proizvaja rastlina sama (THC in CBD), obstajajo endogeni kanabinoidi oz. telesu lastni kanabinoidi, kot sta anandamid in 2AG, ki se naravno pojavita v možganih in telesu vseh sesalcev. Obsežne in intenzivne raziskave, večinoma sponzorirane iz strani vlade ZDA, kažejo, da ima CBD izredno močne anti-mikotične, anti-oksidativne, anti-spazmodične, anti-psihotične, anti-konvulzivne in nevroprotektivne lastnosti. CBD neposredno aktivira serotoninske receptorje, kar povzroča tudi anti-anksiozni učinek.
 
Endokanabinoidni sistem ima v človeškem telesu izjemno pomembno vlogo pri vzpostavljanju in ohranjanju zdravja in splošnega dobrega počutja. Endokanabinoidi, ki jih naše telo proizvaja tudi samo, omogočajo komunikacijo med različnimi vrstami celic in tako igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravega organizma, z enim samim ciljem,zagotavljanjem homeostaze.
 
Ima ključno vlogo pri urejanju razpoloženja, spomina, fiziologije, bolečine, apetita in splošnega zdravja. Medtem ko endokanabinoidni sistem opravlja številne naloge, je njegov glavni cilj homeostaza ali vzdrževanje stabilnega in zdravega notranjega okolja.
 
 
Homeostaza
 
Da bi bolje razumeli človeški endokanabinoidni sistem, je dobro da najprej začnemo pri temeljih biologije, homeostazi. Torej kaj je homeostaza? Je proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma, kljub večjim spremembam v okolici, bistveno ne spreminjajo in je temeljni pogoj za nemoteno delovanje vsake celice posebej.
 
Povedano drugače, naše telo teži k zlati sredini in tako ne želi ne prenizke in ne previsoke temperature,  ne prenizke in ne previsoke ravni sladkorja itd. Da bi celice lahko ohranile optimalno učinkovitost, morajo biti pogoji ravno pravi in ravno endokanabinoidni sistem našega telesa, je vitalen molekularni sistem za pomoč pri vzdrževanju homeostaze, saj pomaga celicam ohranjati optimalne pogoje.
 
Nadzor nad vsemi pa ima hipotalamus (uravnalni center), ki povezuje in usmerja procese za vzdrževanje ravnovesja v organizmu.
 
 
Glavni deli endokanabinoidnega sistema
 
Zaradi svoje ključne vloge v homeostazi, je endokanabinoidni sistem prisoten v celotnem živalskem svetu, saj se je navkljub kratkemu odkritju, že davno razvil.
 
Tri glavne sestavine endokanabinoidnega sistema so:

  • Kanabinoidni receptorji, ki se nahajajo na površju celic
  • Endokanabinoidi, majhne molekule, ki aktivirajo kanabinoidne receptorje
  • Metabolični encimi, ki razgradijo endokanabinoide, potem ko se ti porabijo

 
 
Kanabinoidni receptorji
 
Nahajajo se na površju celic in »spremljajo« pogoje izven celic. V notranjost celice prenašajo informacije o spremembah pogojev in spodbudijo primeren celični odziv.
 
Poznamo dve večji vrsti kanabinoidnih receptorjev: CB1 in CB2, ki pa nista edina kanabinoidna receptorja, vendar sta bila prva odkrita in tako ostajata najbolj raziskana.
 
CB1 in CB2 receptorja sta v endokanabinoidnem sistemu najbolj pomembna. Nahajata se na površju številnih celic različnih vrst, znotraj našega telesa. Čeprav oba receptorja najdemo po celotnem telesu, pa so CB1 receptorji najštevilčnejši v centralnem živčnem sistemu, tudi na možganskih nevronih. CB1 receptorji so tudi tisti, ki reagirajo s THC-jem oz. so odgovorni za občutek »zadetosti«.
 
V nasprotju, pa so CB2 receptorji bolj številčni izven živčnega sistema in se nahajajo tudi v celicah imunskega sitema.
 
 
Endokanabinoidi
 
Endokannabinoidi so molekule, ki se, tako kot rastlinski kanabinoid THC, vežejo in aktivirajo kanabinoidne receptorje. Vendar pa za razliko od THC-ja, ki se nahaja le v rastlinah, endokanabinoide, naravno proizvajajo celice v človeškem telesu (“endo” pomeni  lasten).
 
Obstajata dva velika endokanabinoida: anandamid in 2-AG. Ti endokanabinoidi so zgrajeni iz molekul, podobnim maščobnim, znotraj celičnih membran, in se sintetizirajo na zahtevo. To pomeni, da jih izdelajo in uporabljajo natančno takrat, ko jih potrebujejo, namesto da se zapakirajo in shranijo za kasnejšo uporabo, kot mnoge druge, biološke molekule.
 
Kanabinoidi so skupina molekul, ki imajo sposobnost aktivacije kanabinoidnih receptorjev, kot sta CB1 in CB2. Anandamid in 2-AG sta dva velika endokanabinoida, ki jih naše telo naravno proizvaja. THC pa je psihoaktiven kanabinoid, naravno prisoten le v konoplji oz. ga naše telo lastno ne proizvaja.
 
Vsi trije kanabinoidi lahko aktivirajo receptorje CB1 in CB2, čeprav ima vsak kanabinoid, na vsak receptor, drugačen potencial.
 
Poleg kanabinoidov, ki jih proizvaja rastlina sama, obstajajo endogeni kanabinoidi oz. telesu lastni kanabinoidi, kot sta anandamid in 2AG, ki se naravno tvorita v možganih in telesu vseh sesalcev.
 
 
Metabolični encimi
 
Tretji kos endokanabinoidne triade vključuje metabolične encime, ki hitro uničijo endokanabinoide, potem ko se ti porabijo. Dva velika encima sta; FAAH, ki razgrajuje anandamid in MAGL, ki razgrajuje 2-AG. Ti encimi tudi zagotavljajo, da se endokanabinoidi uporabijo le takrat, kadar so potrebni in le toliko, kot je potrebno.
 
To razlikuje endokanabinoide od številnih drugih molekularnih signalov v telesu, kot so hormoni ali klasični nevrotransmitorji, ki lahko vztrajajo po več sekund ali minut ali pa se celo shranijo za kasnejšo uporabo.
 
Encima FAAH in MAGL razgrajujeta endokanabinoide zelo hitro, vendar pa pri razgradnji rastlinskih kanabinoidov, kot je THC, nista učinkovita.
 
Te tri ključne sestavine endokanabinoidnega sistema je mogoče najti v skoraj vseh večjih sistemih našega telesa. Ko nekaj poruši optimalno ravnovesje celice, se za vnovično vzpostavitev optimalnega ravnovesja, na pomoč pokliče te tri stebre endokanabinoidnega sistema in se tako vzdržuje homeostaza.
 
 
Raziskave
 
V zadnjih letih so znanstveniki, povezani z Mednarodnim raziskovalnim centrom za kanabinoide (ICRS), razkrivali številne molekularne poti, preko katerih CBD izvaja terapevtski učinek. Na primer, predklinična študija dr. Seana McAllisterja in njegovih kolegov v kalifornijskem pacifiškem zdravstvenem centru v San Franciscu, poroča o tem kako CBD uničuje celice raka dojke z zmanjševanjem regulacije gena, imenovanega ID-1, ki je vpleten v več vrst agresivnih tipov karcinoma. Zato je lahko zmanjšanje gena ID-1, potencialna strategija v zdravljenjeu raka.
 
McAllister pravi, da kanabidiol oz. CBD ponuja upanje za netoksično terapijo, ki bi lahko zdravila agresivne oblike raka brez kakršnih koli bolečih stranskih učinkov kemoterapije.
 
 
Povzetek
 
Endokanabinoidni sistem (ECS), sestavljen iz kanabinoidnih receptorjev, endokanabinoidnih molekul in njihovih metabolnih encimov, je ključni molekularni sistem, ki ga telo uporablja za vzdrževanje homeostaze.
 
Zaradi svoje ključne vloge pri zagotavljanju, da celice in sistemi ostanejo v svoji fiziološki »zlati sredini«, je endokanabinoidni sistem natančno reguliran; se uporabi natančno takrat in točno tam kje je potrebno. Z razumevanjem biološkega principa homeostaza in delovanja endokanabinoidnega sistema na celični ravni, lahko začnemo v prvi vrsti globje ceniti in raziskat, kaj je sploh namen endokanabinoidenga sistema in kako različne konopljine terapije, dejansko učinkujejo.
 
Prisotnost in kritična funkcija endokanabinoidnega sistema v mnogih telesnih sistemov, vključno z živčnim in imunskim sistemom, pojasnjuje, zakaj se tako velik spekter različnih bolezni in bolezenskih stanj, odziva na terapije na osnovi konoplje.
 
 
Reference
 
Gunduz-cinar O, Hill MN, Mcewen BS, Holmes A. Amygdala FAAH and anandamide: mediating protection and recovery from stress. Trends Pharmacol Sci. 2013;34(11):637-44. [PDF]
Ligresti A, De petrocellis L, Di marzo V. From Phytocannabinoids to Cannabinoid Receptors and Endocannabinoids: Pleiotropic Physiological and Pathological Roles Through Complex Pharmacology. Physiol Rev. 2016;96(4):1593-659. [PDF]
Nagarkatti P, Pandey R, Rieder SA, Hegde VL, Nagarkatti M. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. Future Med Chem. 2009;1(7):1333-49. [PDF]
Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol. 2008;153(2):199-215. [PDF]
Wilson RI, Nicoll RA. Endocannabinoid signaling in the brain. Science. 2002;296(5568):678-82. [PDF]
Zlebnik NE, Cheer JF. Beyond the CB1 Receptor: Is Cannabidiol the Answer for Disorders of Motivation? Annu Rev Neurosci. 2016;39:1-17. [PDF]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.